fpo114 - Zdolność skupiająca - MAJ 2006 / A1

Zdolność skupiająca zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu krzywizny \(20 \ cm\) ma wartość
A. \(1/10\) dioptrii.
B. \(1/5\) dioptrii.
C. \(5\) dioptrii.
D. \(10\) dioptrii.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo115 - Zwierciadło wklęsłe

W odległości \(50 \ cm\) od wklęsłego zwierciadła sferycznego o promieniu krzywizny \(25 \ cm\) ustawiono płonącą świecę.
a) W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz tej świecy?
b) Jakie będzie powiększenie obrazu?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo116 - Zwierciadło kosmetyczne - MAJ 2010 / A1

Podczas zabiegów kosmetycznych stosuje się zwierciadła sferyczne wklęsłe, w celu uzyskania powiększonych obrazów określonych fragmentów twarzy. W odległości \(20 \ cm\) od takiego zwierciadła, którego ogniskowa wynosi \(100 \ cm\), umieszczono świecący przedmiot. Powiększenie otrzymanego obrazu w tym zwierciadle wynosi \(1,25\).
a) Oblicz zdolność skupiającą zwierciadła.
b) Oblicz promień krzywizny tego zwierciadła.
c) Narysuj konstrukcję ilustrującą powstawanie obrazu w sytuacji opisanej w treści zadania. Zapisz cechy otrzymanego obrazu.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo216 - Bombka choinkowa - STYCZEŃ 2010 / A1

Obraz widziany w gładkiej kulistej bombce choinkowej jest prosty i pomniejszony
A. zawsze, ponieważ bombka jest zwierciadłem rozpraszającym.
B. tylko w odniesieniu do przedmiotów większych niż średnica bombki.
C. tylko w odniesieniu do przedmiotów, znajdujących się dalej niż średnica bombki.
D. Tylko, gdy oglądamy ją z odległości większych niż średnica bombki.
Film wkrótce dostępny

fro108 - Soczewka (10 pkt) MAJ 2010 / A2

W słoneczny dzień zapalono kawałek suchego drewna, używając szklanej soczewki skupiającej o średnicy \(3 \ cm\) i ogniskowej \(10 \ cm\). Użycie takiej soczewki spowodowało 900-krotny wzrost natężenia oświetlenia drewna.
Średnicę obrazu Słońca otrzymanego za pomocą soczewki obliczamy z równania \(d=\alpha \cdot f\), gdzie \(\alpha\) jest wyrażonym w radianach kątem, pod którym widać tarczę Słońca, a \(f\) ogniskową soczewki. Natężenie oświetlenia \(I\) definiuje się następująco:
\[I=\frac{E}{\Delta t\cdot S}\] gdzie: \(E\) ? energia padająca na powierzchnię ustawioną prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych,
\(\Delta t\) ? czas przez jaki oświetlano powierzchnię,
\(S\) ? wielkość oświetlanej powierzchni.
a) (1 pkt)
Oblicz zdolność skupiającą tej soczewki.
b) (1 pkt)
Oblicz średnicę obrazu Słońca otrzymanego przy użyciu powyższej soczewki, wiedząc, że tarczę Słońca widać pod kątem \(0,01\) radiana.
c) (3 pkt)
Oblicz długość promieni krzywizn tej soczewki, jeżeli wykonano ją ze szkła o bezwzględnym współczynniku załamania równym 1,5, a iloraz promieni krzywizn wynosi 1,2.
d) (3 pkt)
Średnica obrazu Słońca uzyskanego przy pomocy soczewki opisanej w zadaniu jest 30 razy mniejsza od średnicy soczewki. Wykaż, że użycie takiej soczewki do zapalenia drewna powoduje 900?krotny wzrost natężenia oświetlenia drewna. Zaniedbaj straty energii pochłanianej w soczewce oraz odbijanej przez jej powierzchnię.
e) (2 pkt)
Według legendy wojska greckie, zgodnie z radą Archimedesa, podpaliły drewniany okręt rzymski, kierując na niego promienie Słońca odbite od płaskich, wypolerowanych, idealnie odbijających światło tarcz obronnych. Zakładając, że każdy żołnierz dysponuje jedną tarczą oraz że promienie świetlne padające ze Słońca i odbite od tarcz są wiązkami równoległymi, oszacuj minimalną liczbę żołnierzy, którzy mogliby tego dokonać. Zapisz warunek, jaki musi być spełniony, aby ich działania mogły spowodować oczekiwany skutek.
Film wkrótce dostępny

fpo213 - Zwierciadło - MAJ 2011 / A1

Rysunek przedstawia 2 wybrane promienie wychodzące z jednego punktu świecącej kuli. Starannie narysuj bieg tych promieni po odbiciu od zwierciadła i skonstruuj obraz świecącego punktu.
fpo213
Film wkrótce dostępny

fro107 - Zwierciadło (12 pkt) MAJ 2009 / A2

W pokoju na podłodze leży sferyczna, wypolerowana srebrna miska o promieniu krzywizny \(1,2 \ m\). Z sufitu znajdującego się na wysokości \(2,4 \ m\) wzdłuż osi symetrii miski spadają do niej krople wody. Rozwiązując zadanie, pomiń opór powietrza i przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą \(10 \ m/s^{2}\).
fro107
a) (1 pkt)
Zapisz, jakim zwierciadłem (wypukłym/wklęsłym) i (skupiającym/rozpraszającym) jest wewnętrzna powierzchnia miski w tym doświadczeniu.
b) (2 pkt)
Oblicz odległość ogniska tego zwierciadła od sufitu.
c) (2 pkt)
Oblicz czas spadania kropli.
d) (1 pkt)
Określ, jakim ruchem poruszają się względem siebie dwie kolejne spadające krople. Podkreśl właściwą odpowiedź.
Ruch jednostajnieRuch jednostajny przyspieszonyRuch niejednostajnie przyspieszony
Ruch jednostajnie opóźnionyRuch niejednostajnie opóźniony

e) (3 pkt)
Przy odpowiednim oświetleniu spadającej kropli, w pewnym jej położeniu, na suficie powstaje ostry obraz kropli.
a) Wykaż, że obraz kropli na suficie jest wtedy powiększony trzykrotnie, przyjmując, że ogniskowa zwierciadła wynosi \(0,6 \ m\).
b) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując pozostałe dwie cechy obrazu kropli.
Obraz kropli na suficie jest powiększony, ....................................... i ........................................
f) (3 pkt)
Po pewnym czasie miska wypełniła się wodą. Przedstaw na rysunku dalszy bieg promienia świetlnego wiązki światła laserowego skierowanego na powierzchnię wody równolegle do głównej osi optycznej zwierciadła.
Wykorzystaj informację, że zaznaczony na rysunku punkt F, jest ogniskiem zwierciadła przed wypełnieniem wodą.
fro107f
Film wkrótce dostępny

fro109 - Dwa zwierciadła (12 pkt) STYCZEŃ 2009 / A2

Lusterko dentystyczne jest małym zwierciadłem sferycznym o promieniu krzywizny równym \(12 \ cm\). Umożliwia ono obserwację powiększonego i pozornego obrazu zęba.
a) (1 pkt)
Ustal i zapisz, czy lusterko dentystyczne jest zwierciadłem wklęsłym czy wypukłym, oraz, czy obraz, który w nim powstaje jest odwrócony.
b) (2 pkt)
Oblicz zdolność skupiającą tego lusterka.
c) (4 pkt)
Przy pewnym ustawieniu lusterka obserwowano pozorny, dwukrotnie powiększony obraz zęba.
A) Oblicz odległość zęba i jego obrazu od zwierciadła. (2 pkt)
B) Narysuj konstrukcję ilustrującą powstawanie obrazu pozornego i dwukrotnie powiększonego w tym lusterku. Zastosuj skalę podaną na rysunku. (2 pkt)
fro109c
Zwierciadła sferyczne wykorzystuje się także jako wypukłe lustra, które ustawiane są na skrzyżowaniach dróg z ograniczoną widocznością. W tym przypadku obraz obserwowany przez kierowcę jest pomniejszony i prosty.
d) (2 pkt)
Ustal i zapisz, która krzywa (A, B czy C) dotyczy sytuacji obrazu powstającego w lustrze na skrzyżowaniu. Odpowiedź uzasadnij. Zmienna \(x\) to odległość przedmiotu, a zmienna \(y\) to odległość obrazu od zwierciadła.
fro109d
Wahania temperatury powodują zmianę rozmiarów lustra zgodnie ze wzorem:
\(l=l_{0}(1+\lambda \cdot \Delta T )\)
gdzie:
\(l\) - wymiar liniowy w temperaturze \(t(w ^{o}C)\),
\(l_{0}\) -- wymiar liniowy w temperaturze \(0 ^{o}C\),
\(\lambda\) -- współczynnik rozszerzalności liniowej,
\(\Delta T\) -- przyrost temperatury.
e) (3 pkt)
Metalowe zwierciadło rozgrzewa się w słońcu latem do wysokich temperatur. Względna zmiana wymiarów liniowych zwierciadła (\(\Delta l/l_{0}\)) pomiędzy temperaturą \(0^{o}C\) i \(50^{o}C\) jest równa \(0,1\%\). Oblicz współczynnik rozszerzalności liniowej materiału, z którego wykonano to zwierciadło.
Film wkrótce dostępny

Rejestracja

Podaj poprawny adres e-mail. Wyślemy Ci link aktywujący Twoje konto.

Wypełniając formularz i klikając przycisk Utwórz konto, akceptujesz nasz regulamin

×

Logowanie

Zaloguj się przez

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
×

Szukaj

Nasza wyszukiwarka jest zbudowana tak aby maksymalnie ułatwić Ci odnalezienie interesujących Cię treści. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zalecamy wpisywanie:

  • Treść zadania lub jego fragment
  • Listę słów kluczowych, które sprawiają Ci największy problem
  • Nazwę działu lub poddziału
×