fph100 - Podręcznik i ciśnienie

Podręcznik do fizyki ma kształt prostopadłościanu o wymiarach \(23 \ cm \times 16 \ cm \times 2 \ cm\) i masę \(400 \ g\). Oblicz ciśnienie jakie wywiera podręcznik na element biurka na którym się znajduje, jeśli
a) podręcznik leży na biurku.
b) podręcznik stoi na biurku.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph101 - Ciśnienie powietrza w oponie - STYCZEŃ 2002 / A1

Samochód stoi na czterech kołach, ciśnienie powietrza w każdej z opon wynosi \(2\cdot10^5 \ Pa\) (około \(2\) atmosfer). Powierzchnia, na jakiej każda z opon styka się z ziemią, to kwadrat o boku \(10 \ cm\). Oblicz, jaka jest masa samochodu.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph102 - Parcie na okno

Przed burzą w budynku i na zewnątrz panuje takie samo ciśnienie \(1013 \ hPa\). W czasie burzy ciśnienie na zewnątrz zmalało do \(970 \ hPa\). Jaka siła działała w tym momencie na zamknięte okno tego budynku, jeśli wymiary okna to \(1,5 \ m\) na \(2,5 \ m\)?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph104 - Ciśnienie hydrostatyczne

Wyprowadź wzór na ciśnienie hydrostatyczne, a następnie oblicz ciśnienie słupa wody o wysokości \(10 \ cm\). Gęstość wody \(\rho_w = 1 \ g/cm^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph105 - Parcie wody na dno szklanki

Do szklanki o promieniu \(3 \ cm\) nalono wody do wysokości \(4 \ cm\).
a) Ile wynosi wartość siły parcia wody na dno szklanki?
b) Jakie ciśnienie wywiera woda na dno szklanki?
c) Jakie ciśnienie panuje na głębokości \(1 \ cm\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph106 - Dwie filiżanki - MARZEC 2002 / A1

Do dwóch filiżanek w kształcie walca nalano takie same ilości herbaty. Promienie podstawy tych filiżanek wynoszą odpowiednio \(r_1 = r\) i \(r_2 = 2r\). Ciśnienia hydrostatyczne, które wywiera herbata na dna tych filiżanek spełniają zależność:
A. \(p_2 = 4p_1\)
B. \(p_2 = 2p_1\)
C. \(p_2 = \frac{p_1}{2}\)
D. \(p_2 = \frac{p_1}{4}\)
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph107 - Ciśnienie cieczy na dno naczynia

W naczyniu o kształcie walca znajduje się ciecz. Całą tę ciecz przelano do drugiego naczynia w kształcie walca, którego promień podstawy jest \(n = 3\) razy mniejszy. Jak zmieni się parcie oraz ciśnienie cieczy na dno naczynia?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph108 - Ciśnienie w basenie

Jakie ciśnienie hydrostatyczne panuje na głębokości \(1,5 \ m\) basenu aquaparku? Uwzględnij ciśnienie atmosferyczne nad powierzchnią wody równe \(p_0 = 1013 \ hPa\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph109 - Woda i nafta

Do wysokiego na \(11 \ cm\) prostopadłościennego naczynia o polu powierzchni podstawy równej \(30 \ cm^2\) wlano wodę do wysokości \(8 \ cm\), a następnie dolano do końca naftę.
a) Oblicz ciśnienie hydrostatyczne obu cieczy na dno naczynia.
b) Jakie ciśnienie hydrostatyczne panuje na granicy woda - nafta?
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\), a gęstość nafty \(\rho_n = 800 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph110 - Wysokość słupka rtęci

Jaka musi być wysokość słupka rtęci, aby wywierał on ciśnienie \(p = 3\cdot 10^3 \ Pa\)?
Gęstość rtęci \(\rho = 13,6 \cdot 10^3 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph111 - Naczynie U

Do naczynia w kształcie literki \(U\) wlano glicerynę, a następnie do jednego z ramion dolano wody o wysokości słupka \(6 \ cm\).
a) O ile obniżył się poziom gliceryny w ramieniu, do którego nalono wody?
b) Oblicz wysokość słupa gliceryny nad poziomem zetknięcia się cieczy po ustaleniu równowagi.
Gęstość wody wynosi \(\rho_g = 10^3 \ kg/m^3\), a gęstość gliceryny \(\rho_g = 1,26\cdot 10^3 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph130 - Łódź podwodna - STYCZEŃ 2003 / A1

Na jaką głębokość zanurzyła się łódź podwodna, jeżeli przymocowany do powierzchni łodzi barometr wskazał ciśnienie całkowite \(7000 \ hPa\)? Załóż, że gęstość wody nie zależy od głębokości i ma wartość \(1000 \ kg/m^3\), a ciśnienie atmosferyczne na powierzchni morza jest równe \(1000 \ hPa\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph202 - Tablica reklamowa - OPERON 2010 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Tablicę reklamową o wymiarach: \(5 \ m\) (wysokość) i \(4 \ m\) (szerokość) umieszczono pionowo na dwóch słupach przy ruchliwej drodze. W pewien pochmurny dzień prostopadle do powierzchni tablicy reklamowej wiał wiatr o szybkości \(20 \ m/s\). Przy założeniu, że cała masa powietrza zostaje całkowicie wyhamowana przez tę tablicę, siłę naporu powietrza można wyliczyć ze wzoru: \[F=\rho S v^2\], gdzie: \(\rho\) - gęstość powietrza, \(S\) - pole powierzchni tablicy, \(v\) - wartość prędkość powietrza
a) Oblicz siłę naporu wiatru na tablicę. Przyjmij, że gęstość powietrza wynosi \(\rho = 1 \ kg/m^3\).
b) Przyjmując, że wartość siły działającej na tablicę wynosi \(8 \ kN\), oblicz ciśnienie, jakie wywiera wiatr na tę tablicę.
c) Określ jednym zdaniem, jak zmienia się wartość naporu wiatru w zależności od szybkości wiejącego wiatru.
Film wkrótce dostępny

fph312 - Nurek - OPERON 2009 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Nurek głębinowy zszedł na głębokość \(20 \ m\).
a) Ile razy ciśnienie hydrostatyczne w wodzie morskiej jest większe od ciśnienia w jeziorze na podanej wyżej głębokości? Gęstość wody morskiej \(\rho_m = 1080 \ kg/m^3\), gęstość wody w jeziorze \(\rho_j = 1000 \ kg/m^3\).
b) Oblicz ciśnienie działające na skafander nurka, gdy zanurzy się on w wodzie morskiej na głębokość \(40 \ m\). Otrzymaną wartość wyraź w \(MPa\). Ciśnienie atmosferyczne \(1000 \ hPa\), przyspieszenie ziemskie \(g = 10 \ m/s^2\).
Film wkrótce dostępny

fpt219 - Dno rzeki - STYCZEŃ 2002 / A1

Z dna rzeki o głębokości \(3\) metry, zaczyna wypływać na powierzchnię wody pęcherzyk metanu.
a) Wyznacz całkowite ciśnienie na tej głębokości.
b) Zakładając, że podczas wypływania temperatura gazu nie zmienia się, oblicz, ile razy zwiększyła się objętość pęcherzyka. Ciśnienie atmosferyczne wynosi \(10^5 \ Pa\), gęstość wody \(\rho = 10^3 \ kg/m^3\).
Film wkrótce dostępny

frh105 - Balon (10 pkt) MAJ 2010 / A2

Z powierzchni Ziemi wypuszczono balon stratosferyczny mający szczelną, nierozciągliwą powłokę wypełnioną wodorem.
Związek ciśnienia atmosferycznego z odległością od powierzchni Ziemi można opisać w przybliżeniu wzorem: \[ p = p_0 \cdot 2^{-\frac{h}{5}} \] gdzie: \(p_0 \)--ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi,
\( h\) -- wysokość nad powierzchnią Ziemi wyrażona w kilometrach.
a) (2 pkt)
Narysuj wektory sił działających na balon podczas wznoszenia ze stałą prędkością, oznacz i zapisz ich nazwy, uwzględniając siłę oporu. Zachowaj właściwe proporcje długości wektorów.
b) (1 pkt)
Ustal i zapisz nazwę przemiany, jakiej ulega wodór podczas wznoszenia się balonu.
c) (2 pkt)
Wykaż, wykonując odpowiednie przekształcenia, że dokładną wartość ciężaru balonu na wysokości \(h\) nad powierzchnią Ziemi można obliczyć ze wzoru \( F = m\cdot g\cdot \frac{R_{Z}^{2}}{(R_{Z}+h)^{2}}\)
gdzie: \(R_{Z}\)--promień Ziemi, \(g\) -- wartość przyspieszenia ziemskiego na powierzchni Ziemi.
d) (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego wartość siły wyporu maleje podczas wznoszenia balonu. Przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego podczas wznoszenia balonu praktycznie nie ulega zmianie.
e) (2 pkt)
Na maksymalnej wysokości osiągniętej przez balon gęstość powietrza wynosi około \(0,1 \ kg/m^{3}\), a jego temperatura \(-55^{o}C\). Oblicz ciśnienie powietrza na tej wysokości. W obliczeniach powietrze potraktuj jak gaz doskonały o masie molowej równej \(29 \ g/mol\).
f) (2 pkt)
Oblicz, na jakiej wysokości nad powierzchnią Ziemi znajduje się balon, jeżeli ciśnienie powietrza na tej wysokości jest \(16\) razy mniejsze od ciśnienia na powierzchni Ziemi.
Film wkrótce dostępny

frt100 - Słoik (11 pkt) STYCZEŃ 2006 / A2

Podczas przygotowywania konfitur słoiki wstawia się do naczynia z wrzącą wodą, gdzie osiągają temperaturę \(T_{w}=100^{o}C\). Następnie zamyka się szczelnie pokrywkę słoika (pozostawiając wewnątrz trochę powietrza) i wyciąga słoik z wody do ostygnięcia. W dalszych rozważaniach przyjmij, że w opisanych warunkach powietrze zamknięte w słoiku możemy traktować jak gaz doskonały. Pomiń wpływ ciśnienia pary wodnej na ciśnienie wewnątrz słoika oraz nie uwzględniaj zmian objętości słoika i konfitur. Przyjmij ciśnienie atmosferyczne za równe \(p_{o}=1013 \ hPa\).
a) (1 pkt)
Zapisz, jakiej przemianie gazowej ulega powietrze zamknięte w słoiku w trakcie stygnięcia, zakładając, że pokrywka nie ulega wygięciu.
b) (2 pkt)
Wykaż, że ciśnienie powietrza wewnątrz słoika po jego ostygnięciu do temperatury otoczenia równej \(T_{o}=20^{o}C\) wynosi około \(795 \ hPa\).
c) (2 pkt)
Oblicz, z jaką siłą po ostygnięciu słoika (nie bierz pod uwagę siły wynikającej z dokręcenia pokrywki) pokrywka jest dociskana do słoika, jeśli jej średnica jest równa \(d = 8 \ cm\).
d) (3 pkt)
Podczas morskiej wycieczki częściowo opróżniony słoik, (ale zamknięty pokrywką) potoczył się po pokładzie i wpadł do wody. Oblicz, jaka musi być minimalna masa m przetworów w słoiku, aby po wpadnięciu do wody morskiej zaczął tonąć. Masa pustego słoika z zakrętką wynosi \(M = 0,25 \ kg\), a jego objętość zewnętrzna \(V=1,5 \ dm^{3}\). Przyjmij gęstość wody morskiej przy powierzchni za równą \(\rho_{w}=1025 \ kg/m^{3}\). Pomiń wpływ masy powietrza zamkniętego w słoiku na masę całego słoika.
e) (2 pkt)
Gęstość wody morskiej rośnie wraz ze zwiększaniem głębokości. Na powierzchni wynosi \(1025 \ kg/m^{3}\), a na głębokości około \(1000 \ m\) osiąga wartość \(1028 \ kg/m^{3}\). Przy dalszym wzroście głębokości gęstość wody już nie ulega zmianie. Wyjaśnij, jaki wpływ na prędkość tonącego słoika ma fakt, że gęstość wody morskiej rośnie wraz z głębokością. Przyjmij, że na tonący słoik działa siła oporu wody wprost proporcjonalna do wartości prędkości tonięcia słoika.
f) (1 pkt)
Zapisz, jaka musi być średnia gęstość słoika wraz z zamkniętą zawartością, aby mógł on dotrzeć do dna morza, jeśli głębokość w tym miejscu przekracza \(1000 \ m\).
Film wkrótce dostępny

frh101 - Ryby (8 pkt) STYCZEŃ 2005 / A2

a) (6 pkt)
Ryby sterują głębokością swego zanurzenia w wodzie, zmieniając zawartość powietrza w pęcherzach pławnych, tak aby ich średnia gęstość była równa gęstości wody na danej głębokości. Przyjmij, że gdy całe powietrze jest usunięte z pęcherzy pławnych, ryba ma średnią gęstość równą \(1080 \ \frac{kg}{m^{3}}\). Oblicz, jaką część całkowitej objętości ryby musi stanowić powietrze w pęcherzach pławnych, aby jej gęstość zmniejszyła się do wartości odpowiadającej zwykłej gęstości wody (\(1000 \ \frac{kg}{m^{3}}\)). Gęstość powietrza wynosi \(1,21 \ \frac{kg}{m^{3}}\).
b) (2 pkt)
Ryby pływają na różnych głębokościach. Od wód powierzchniowych po bardzo głębokie. Oblicz zmianę ciśnienia wywieranego przez wodę na rybę, która spod samej powierzchni jeziora popłynęła na głębokość \(50 \ m\).
Film wkrótce dostępny

fph212 - Ciężarek - OPERON 2007 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
W Żelaznej rurze z wodą powstała dziura o powierzchni \(1 \ cm^2\). (Grubość rury w obliczeniach można pominąć.)
fph212
a) Oblicz ciśnienie, jakie wywiera woda na dno zbiornika.
b) Oblicz masę ciężarka, którym należy obciążyć gumową uszczelkę, aby woda nie wytryskiwała z rury.
Film wkrótce dostępny

frh100 - Bańki (10 pkt) OPERON 2007 / A2

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
W leczeniu przeziębienia czasami stawia się bańki. Powietrze pod bańką naciska na skórę mniejszą siłą niż poza bańką i dlatego następuje jej wybrzuszenie. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby skóra, gdyby pod bańką była całkowita próżnia.
a) (2 pkt)
Oblicz, jaką masą należałoby obciążyć \(1 \ cm^{2}\) powierzchni ciała, gdyby pod bańką nie było powietrza. Przyjmij, że ciśnienie atmosferyczne wynosi \(10^{5} \ Pa\).
b) (1 pkt)
Niektórzy ludzie czują się źle, gdy ciśnienie jest niskie. Mówią, że boli ich głowa. Aby poprawić krążenie i dotlenić mózg, piją kawę. Wyjaśnij, dlaczego niskie ciśnienie źle wpływa na krążenie krwi.
c) (2 pkt)
Jeśli pełną szklankę wody przykryjemy kartką papieru i odwrócimy ją do góry dnem, to woda nie wylewa się. Oblicz, na jaką maksymalną wysokość możemy podnieść szklankę, aby woda się nie wylała.
d) (2 pkt)
Hydrofor jest to urządzenie służące do pompowania wody ze studni. Oblicz, z jakiej największej głębokości hydrofor może zasysać wodę. Podaj wyjaśnienie tego zjawiska.
e) (3 pkt)
Do ruchomego tłoka o powierzchni \(1 \ m^{2}\) przymocowano wspornik, na którym znajduje się 4-tonowa ciężarówka. Pod tłokiem znajduje się woda, która może dołem wypływać gumowym wężem o przekroju \(1 \ cm^{2}\). Oblicz, na jaką wysokość należy podnieść koniec węża, aby woda się z nie- go nie wylewała. Oblicz, o ile mm obniży się ciężarówka do chwili zatrzymania się tłoka.
frh100
Film wkrótce dostępny

frh103 - Kopalnia (7 pkt) MAJ 2011 / A2

W zboczu góry rozpoczęto budowę kopalni - wykonano poziomy tunel i pionowy szyb wentylacyjny.
frh103a) (2 pkt)
Ustal i zaznacz strzałkami na rysunku, w którą stronę odbywa się ruch powietrza w tunelu i szybie w lecie, jeżeli na zewnątrz góry temperatura jest równa \(25^{o}C\), a wewnątrz tunelu i szybu \(10^{o}C\). Podaj krótkie uzasadnienie.
b) (2 pkt)
Pod ciśnieniem \(p\) i w temperaturze \(25^{o}C\) gęstość powietrza jest równa \(1,20 \ kg/m^{3}\). Traktując powietrze jako gaz doskonały, oblicz jego gęstość pod tym samym ciśnieniem \(p\) i w temperaturze \(10^{o}C\).
c) (3 pkt)
W tunelu zainstalowano szczelną zaporę przeciwpożarową i przepływ powietrza ustał. Wysokość szybu jest równa \(200 \ m\), a średnia gęstość powietrza w szybie wynosi \(1,3 \ kg/m^{3}\). Oblicz ciśnienie słupa powietrza w szybie (różnicę między ciśnieniem na poziomie tunelu a ciśnieniem przy górnym wylocie szybu).
Oblicz ciśnienie słupa powietrza atmosferycznego o wysokości \(200 \ m\) na zewnątrz góry. Średnia gęstość powietrza na zewnątrz wynosi \(1,2 \ kg/m^{3}\). Powierzchnia zapory wynosi \(7 \ m^{2}\). Oblicz wypadkową siłę parcia powietrza działającą na zaporę z obu stron.
Film wkrótce dostępny

frt107 - Gejzer (12 pkt) STYCZEŃ 2009 / A2

Gejzer to podziemny zbiornik połączony z powierzchnią gruntu wąskim kanałem. Zbiornik wraz z kanałem wypełniony jest wodą podgrzewaną energią z wnętrza Ziemi.
frt107
Duże ciśnienie wody w zbiorniku gejzera powoduje, że temperatura wrzenia jest znacznie wyższa niż \(100^{o}C\). Gdy woda w zbiorniku osiągnie temperaturę wrzenia pojawia się para wodna wypychająca wodę z kanału. Maleje ciśnienie, a temperatura wrzenia wody obniża się do około \(100^{o}C\). Woda w zbiorniku gwałtownie wrze, wydostając się na powierzchnię w postaci pary. Na wykresie powyżej przedstawiono zależność pomiędzy ciśnieniem wody i pary wodnej w zbiorniku a temperaturą wrzenia wody.
W obliczeniach przyjmij stałą gęstość wody równą \(1000 \ kg/m^{3}\), ciepło właściwe wody równe \(4200 \ \frac{J}{kg\cdot K}\), ciśnienie atmosferyczne równe 100 kPa oraz wartość przyspieszenia ziemskiego równą \(10 \ m/s^{2}\).
a) (2 pkt)
Odczytaj z wykresu i zapisz temperaturę wrzenia wody dla ciśnienia \(1000 \ kPa\).

Odczytaj i zapisz temperaturę wrzenia wody dla ciśnienia \(800 \ kPa\).
b) (3 pkt)
Oblicz ciśnienie w gejzerze na głębokości \(90 \ m\) pod poziomem gruntu tuż przed wybuchem. Przyjmij, że kanał jest całkowicie wypełniony wodą.
c) (2 pkt)
Oblicz średnią moc, z jaką energia z wnętrza Ziemi przekazywana jest wodzie znajdującej się w gejzerze. Przyjmij, że masa wody w zbiorniku gejzera wynosi \(350\) ton, a temperatura wody w zbiorniku wzrasta w ciągu jednej godziny od \(100^{o}C\) do \(160^{o}C\).
Informacja do zadania d) i e).
Jednym z najsławniejszych amerykańskich gejzerów jest gejzer Old Faithful, który znajduje się w Parku Narodowym Yellowstone. Co godzinę przez cztery minuty gejzer ten wyrzuca słup wody na wysokość \(45 \ m\).
d) (2 pkt)
Oszacuj wartość prędkości, z jaką woda wypływa z otworu tego gejzera. Opory ruchu pomiń.
e) (3 pkt)
Wykaż, że podczas jednej erupcji gejzer Old Faithful wyrzuca około \(40 \ 000\) litrów gorącej wody. Otwór wylotowy ma pole powierzchni przekroju poprzecznego równe około \(0,0055 \ m^{2}\). Dla uproszczenia przyjmij, że gejzer przez cały czas wyrzuca wodę ze stałą prędkością o wartości \(30 \ m/s\).
Film wkrótce dostępny

frh102 - Krople (12 pkt) MAJ 2002 / A2

Z kranu do szklanki kapały krople wody.
frh102
Maciek mierzył zależność wysokości słupa wody powstałego z kropel wpadających do szklanki od czasu ich wpadania. Wyniki pomiarów zamieścił w tabelce:
Czas [min]04810121620
Wysokość słupa wody [cm]01,53,03,94,56,07,2

Maciek ocenił dokładność pomiaru czasu na \(0,5\) minuty, a dokładność pomiaru wysokości słupa wody na \(2 \ mm\).
a) (4 pkt)
Narysuj wykres zależności wysokości słupa wody w szklance od czasu wpadania kropel. W tym celu oznacz i wyskaluj osie, zaznacz punkty pomiarowe, nanieś niepewności i wykreśl prawidłową krzywą.
b) (4 pkt)
Przeanalizuj otrzymany wykres i wykonaj następujące polecenia:
A. Przedstaw równaniem otrzymaną na wykresie zależność wysokości słupa wody od czasu \(h(t)\).
B. Oblicz tangens kąta nachylenia otrzymanego wykresu \(h(t)\). Określ, jakiej wielkości fizycznej odpowiada ten tangens.
C. Napisz, jakim ruchem podnosił się poziom wody w szklance.
c) (4 pkt)
Korzystając z wykresu, wyznacz ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez słup wody na dno szklanki po \(14\) minutach kapania kropel. Gęstość wody wynosi \(1000 \ kg/m^{3}\).
Film wkrótce dostępny

Rejestracja

Podaj poprawny adres e-mail. Wyślemy Ci link aktywujący Twoje konto.

Wypełniając formularz i klikając przycisk Utwórz konto, akceptujesz nasz regulamin

×

Logowanie

Zaloguj się przez

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
×

Szukaj

Nasza wyszukiwarka jest zbudowana tak aby maksymalnie ułatwić Ci odnalezienie interesujących Cię treści. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zalecamy wpisywanie:

  • Treść zadania lub jego fragment
  • Listę słów kluczowych, które sprawiają Ci największy problem
  • Nazwę działu lub poddziału
×